Bygglov krävs för återuppsättning av plank

MÖD: Det tidigare planket har nedmonterats i sin helhet. Därför krävs bygglov för att bygga upp planket igen och det oavsett den tidsrymd som förflutit mellan nedmonteringen och nyuppförandet.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt