Bygglov nära tomtgräns upphävs

MÖD: Det beviljade bygglovet för en tillbyggnad 2,5 meter från tomtgräns upphävs. Såväl tillbyggnaden som den befintliga byggnaden strider mot detaljplanen och nämnden har inte tagit ställning till om den befintliga byggnadens avvikelse från plan kan anses vara en mindre avvikelse.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt