Bygglov vid Kalmarsund fick inte överklagas

MÖD: Mannen överklagade bygglovet för ett flerbostadshus med nio våningar framför hans bostad med utsikt över Kalmarsund. Mark- och miljööverdomstolen anser dock att han saknar talerätt och det meddelade bygglovet står fast.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt