Byggnads får 4 miljoner i skadestånd

DOM. Byggnads stämde den slovakiska underentreprenören KS Building på 8 miljoner kronor för kollektivavtalsbrott och förhandlingsvägran. En dom i Arbetsdomstolen, AD, ger nu förbundet delvis rätt och dömer ut fyra miljoner i skadestånd.