Byggnads jättestämning slutade i förlikning

Byggnads krävde drygt 30 miljoner kronor i skadestånd och ekonomiska ersättningar av företaget för att ha betalat ut för låga löner och kollektivavtalsbrott. Efter förhandlingar i AD får de femton arbetarna tre miljoner.