Byggnadsavgift upphävs för sjöbod i Tanum

MÖD: Ägaren till sjöboden avvek från bygglovsbeslutet genom att isolera sjöboden och ansluta den till det kommunala va-nätet. Han påfördes därför en byggnadsavgift. Nu upphävs dock beslutet och han slipper avgiften.

Rättsområde: Miljörätt, Plan- och byggrätt