Byte av efternamn tillåts för fjärde gången

PBR: En man, som tidigare bytt namn tre gånger, hade anfört att hot om våld hade riktats mot honom och att ett byte av efternamn skulle underlätta för honom att undgå hoten. PRV avslog hans ansökan, och nu har PBR meddelat sin dom.

Rättsområde: Immaterialrätt