Calmfors: Kollektivavtalen upprätthålls av arbetsgivarna

Sjunkande facklig organiseringsgrad utgör ett potentiellt hot mot kollektivavtalssystemet på lång sikt. Än så länge är de flesta företag positiva till kollektivavtalen men den inställningen kan ändras. För att göra kollektivavtalen mer attraktiva kan ett förslag vara att införa sifferlösa avtal även i privat sektor. Detta konstateras i en arbetsmarknadsekonomisk rapport om kollektivavtal som presenterades under tisdagen.