Chef kränkte tidigare anställda på nätet

Två kvinnor upptäckte att deras tidigare arbetsgivare publicerat kränkande uppgifter om dem på nätet. Chefen nämnde dem vid namn och varnade andra för att anställa dem. Nu har företaget stämts för brott mot personuppgiftslagen.