Coronaeffekt: Minst halverad löneökningstakt

Löneökningstakten har halverats, visar ny statistik från Medlingsinstitutet (MI). Men sannolikt är påslagen ännu lägre, om ens några alls.