Coronapandemin: När advokaterna ställde om

FÖRDJUPNING – DEL 2. Företagen pressas att stöpa om verksamhet och arbetssätt, vilket starkt påverkar advokaternas arbetsuppgifter. Lag & Avtal tar pulsen på advokater som är inriktade på arbetsrätt och har deras vardag påverkas av pandemin.