Dagsböter för stackelhalsband på hunden

Hovrätten: Den äldre mannen använde ett stackelhalsband när han tränade sin hund. Eftersom det inte är visat att hunden utsatts för lidande, döms han för brott mot djurskyddslagen i stället för djurplågeri. Påföljden bestäms till 50 dagsböter.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott