Därför blir facken allt större

Fackförbund slås ihop. Förhoppningen är att inflytandet ska öka och att det ska attrahera nya medlemmar. Men det är inte alltid det lyckas. Trots att det fackliga landskapet genomgått stora förändringar har segregationen mellan tjänstemän och arbetare bestått. ⊲