Datainspektionen polisanmäler Migileaks för brott mot PuL

Sajt som publicerar domar från migrationsdomstolar innehållande känsliga personuppgifter såsom namn, adress och personnummer polisanmäls nu av Datainspektionen för brott mot personuppgiftslagen.