Datainspektionen: SKL använder DNA-databas olagligt

Statens kriminaltekniska laboratorium, SKL, har byggt upp en DNA-databas som används på ett sätt som bryter mot lagen. Det konstaterar Datainspektionen efter en granskning.