”Den svenska modellen måste passa verkligheten”

Lotta Stern är sociologen som inte hukar för ämnen som uppfattas som kontroversiella. I sin forskning har hon kritiserat genusvetare som bortser från biologiska för­klaringar till könsskillnader. Hon anser att kollektivavtal har en negativ påverkan på lönesättningen.