”Det är bra för företag som bedriver teknisk utveckling”

DOMARNA SOM FORMADE ARBETSRÄTTEN. Företaget C-Rad Imaging AB hade stämt sin före detta vd för att han hade röjt C-Rads företagshemligheter när han i sitt nya bolag vidareutvecklade den uppfinning han varit med att ta fram för C-Rads räkning. Arbetsdomstolen ändrade tingsrättens dom till bolagets fördel. Det är positivt för arbetsgivarsidan anser advokater på Baker & McKenzie som var ombud i målet.