”Det finns ett värde i att DO är synlig”

Anställningsintervjun. Lars Arrhenius blir den 1 ­december ny Diskrimineringsombudsman. Han tycker att det är viktigt att DO är synlig, och är positiv till att myndighetens sanktions­möjligheter ses över.