Det så kallade Långaredmålet

Tingsrätten meddelar att vittnesförhören som inte hunnits med vid utsatt tid under förhandlingen samt förhör med nytillkommet vittne kommer att hållas den 13 juni 2012.   Samtliga slutpläderingar i målet kommer att hållas den 14 juni 2012.  Se uppdaterat schema för förhandlingen http://www.alingsastingsratt.domstol.se/Langaredsmalet/Boka-plats/