Dialogavtal – en lösning i en komplicerad avtalsrörelse

Ett dialogavtal skulle ge ungefär samma totala löneökningar som inom normeringen men med skillnad att starka företag får högre ökningar medan svagare företag skulle bli mer återhållsamma. Det anser vi är rimligt, speciellt med tanke på hur olika coronapandemin drabbat företagen, skriver Almegas Stefan Koskinen, chef för Arbetsgivarsamverkan, och Einar Humlin, expert inom avtalsutveckling, lön och pension.