Dialogavtal – lösning i en komplicerad avtalsrörelse

DEBATT. Avtalsrörelsen 2020 är nu i full gång efter att ha varit uppskjuten sedan i våras. Kollektivavtal ska förhandlas för hundratals branscher inom såväl industri som tjänstesektor. Det handlar om löner och anställningsvillkor för miljoner anställda i Sverige. Men årets avtalsrörelse är extraordinär.