”Direktiv om lika lön ger missnöje på arbetsplatserna”

LÖNETRANSPARENS. EU:s direktiv för jämställda löner kan framana missnöje på arbetsplatserna och driva fram rättsprocesser istället för förhandlingslösningar. Svenskt Näringsliv är inte nådigt i kritiken mot förslaget.