Disciplinnämnden måste pröva advokatanmälan

JK-beslut: Justitiekanslern ger Advokatsamfundets disciplinnämnd bakläxa och påkallar åtgärd mot en advokat.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Förvaltningsrätt övrigt