Dispens för avverkning av oxlar i allé

MÖD: Mannen ansökte om dispens från biotopskyddet för att avverka fyra oxlar i en allé. De ansågs gravt rötskadade men han ville också möjliggöra transport av ett vindkraftverk som skulle uppföras i närheten. Nu beviljas dispens.

Rättsområde: Miljörätt