Dispens för stenborttagning på Lilla Karlsö

Mark- och miljödomstolen: Länsstyrelsen meddelade dispens från reservatsföreskrifterna för att ta bort en sten inom naturreservatet tillika Natura 2000-området Lilla Karlsö. Mark- och miljödomstolen anser att dispensen inte kommer att påverka miljön på ön.

Rättsområde: Miljörätt