DO: Slöjförbud i Skurup bryter mot lagen

Det så kallade slöjförbudet i Skurups kommun är inte förenligt med diskrimineringslagen, anser Diskrimineringsombudsmannen (DO).