DO vill processa mer och skapa praxis

Tidigare har man mest förlikats men nu vill DO skapa praxis. Bland annat om åldersdiskriminering av 65-åringar.