Dog av diabeteskoma i arresten – polis döms för tjänstefel

Tingsrättsdom: En intagen dog i arresten av diabeteskoma eftersom han inte hade tagit sitt insulin. Den polis som var arrestvakt döms för tjänstefel, medan vakthavande befäl frias.

Rättsområde: Brott mot samhället