Dom gällande renskötsel i Nordmaling

Högsta domstolen har i dag meddelat dom i ett mål där ett hundratal fastighetsägare i Nordmalings kommun fört talan mot Rans sameby, Umbyns sameby och Vapstens sameby.