Dom i "barnläkarmålet"

Dom i det s.k. barnläkarmålet, tingsrättens målnummer 1703-09, meddelas fredagen den 21 oktober klockan 11:00. Med anledning av domen håller Solna tingsrätt presskonferens klockan 11:30 samma dag.