Dom i "HIV-målet"

Malmö tingsrätt har idag dömt en 20 årig man för framkallande av fara för annan till fängelse åtta månader. Längden på straffet är bestämd med hänsyn till mannens låga ålder när brotten begicks. Mannen ska också betala skadestånd till målsägandena med sammanlagt 220 000 kr.