Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

En lagertillgång är en tillgång som är avsedd för omsättning eller förbrukning. Vid beskattningen får ett företag som huvudregel inte ta upp en sådan tillgång till ett lägre värde än det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. Dessa begrepp definieras inte i skattelagstiftningen utan i stället hänvisas till de definitioner som gäller i redovisningslagstiftningen.

Ett bolag som förvärvar portföljer av förfallna konsumentfordringar värderar fordringarna till upplupet anskaffningsvärde i redovisningen. Detta värde motsvarar nuvärdet av förväntade kassaflöden beräknat med ledning av en effektivränta. I en ansökan om förhandsbesked ställde allmänna ombudet hos Skatteverket frågan om upplupet anskaffningsvärde är ett värde som omfattas av de skattemässiga reglerna om lagervärdering.

Skatterättsnämnden inhämtade ett yttrande från Bokföringsnämnden. I yttrandet konstaterade nämnden att upplupet anskaffningsvärde är en metod för att bestämma anskaffningsvärdet enligt redovisningslagstiftningen. Högsta förvaltningsdomstolen gör ingen annan bedömning. Upplupet anskaffningsvärde omfattas därför även av den definition av anskaffningsvärde som gäller för lagertillgångar vid beskattningen.

 

Läs hela hos Högsta förvaltningsdomstolen

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.