Dom i målet om mordet på Kantatgatan

Malmö tingsrätt kommer att meddela dom i målet fredagen den 11 januari 2013.