Dom mot våldtäktsdömd polis skärps

Hovrättsdom: Tingsrätten dömde en polis för att ha våldtagit en 16-årig flicka. Våldtäkten ansågs dock som mindre grov. Det anser inte hovrätten, som bedömer att våldtäkten är av normalgraden och skärper straffet.

Rättsområde: Brott mot person