Domare kritiseras för att ha stoppat niqabklädda kvinnor

JO-beslut: Domaren får kritik för att han inte tillät kvinnor klädda i niqab närvara i rättssalen. Det har inte av ordningsskäl funnits stöd för sådant beslut.

Rättsområde: Förvaltningsrätt övrigt, Allmän processrätt