Domarna trivs med sin arbetssituation, men få sökande till vissa domaranställningar

För att öka intresset för domaryrket framför allt på mindre och medelstora orter planerar nu Domstolsverket att på sikt genomföra olika åtgärder. Slutsatsen dras efter att två olika rapporter nyligen presenterats.