Dömdes för händelse utanför gärningsbeskrivningen – frias av HD

HD-dom: Genom att döma mannen för en händelse som inte omfattades av gärningsbeskrivningen, har hovrätten gjort sig skyldig till rättegångsfel. HD ändrar därför hovrättens dom och friar mannen från ringa misshandel.

Rättsområde: Brott mot person