Döms för flertal bedrägerier

Hovrättsdom: Tre personer åtalades för grova bedrägerier efter att de köpt varor för ett bolags räkning. Ingen av dem var ställföreträdare för bolaget. Tingsrätten dömde dem för bedrägerier av normalgraden. Hovrätten friar en av dem från medhjälp.

Rättsområde: Egendomsbrott