Domsrätt vid återvinningstalan får PT

HD-beslut: Den finns svensk domsrätt för konkursborgenärens återvinningstalan mot det karibiska företaget avseende överlåtna patent och patentansökningar. Det är tingsrätten och hovrätten överens om. Nu ska Högsta domstolen pröva frågan.

Rättsområde: Obeståndsrätt, Allmän processrätt