Domstol kunde inte pröva uteslutning ur båtklubb

Hovrättsdom: Medlemskapet i en båtklubb har inte ett sådant ekonomiskt värde, att en domstol kan överpröva en uteslutning på materiella grunder.

Rättsområde: Associationsrätt