Domstolarna lever på kredit – behöver ytterligare 375 miljoner nästa år

Medan polis och åklagare har fått anslagsökningar på 22-23 procent de senaste åren så har domstolarna bara fått sex procent. Nästa år kommer domstolarna att behöva ytterligare 375 miljoner för att klara tillströmningen av ärenden.