Domstolsverket föreslår att tingsrätter läggs samman

Domstolsverket föreslår att fyra tingsrätter, som tidigare också var inskrivningsmyndigheter, läggs samman med annan domstol. Vidare föreslås att ett tingsställe avvecklas. Förslaget har lämnats till regeringen, efter att synpunkter har hämtats in från berörda intressenter.