Domstolsverket ger förslag som kan underlätta för domstolarna att upprätthålla ordningen

Domstolsverket har på regeringens uppdrag kartlagt hur ordningen i domstolarna upprätthålls. Resultatet av undersökningen visar att domstolarnas beredskap för ordningsstörningar generellt är god. Domstolsverket föreslår nu åtgärder som kan underlätta och förbättra domstolarnas ordningsarbete.