Donation utgör skattepliktig inkomst

HFD-dom: Föreningen har godtagit villkoren i stiftelsens donation, vilken täckt avdragsgilla utgifter hos föreningen. Därmed utgör donationen en skattepliktig inkomst i föreningens näringsverksamhet.

Rättsområde: Inkomstskatt