Döttrar hade bättre rätt till försäkringsersättning

Hovrättsdom: Mannen hävdade att han hade bättre rätt till försäkringsersättningen efter den avlidna kvinnan då han varit hennes sambo. De hade dock inga gemensamma barn och var folkbokförda på olika adresser och utredningen talar för att de levt åtskilda vid tidpunkten för dödsfallet. Döttrarna anses därför ha bättre rätt till försäkringsersättningen.

Rättsområde: Försäkringsrätt