Editionsmål får prövningstillstånd

HD: Det föreligger behov av vägledande praxis avseende omfattningen av rättens prövning av relevansen av en efterfrågad handling som bevis för ett åberopat rättsfaktum. Det konstaterar HD i ett mål som gäller edition, och beviljar därför pt i hovrätten.

Rättsområde: Associationsrätt, Allmän processrätt