Efter Covid-19: Arbetsrätten måste rustas

DEBATT. Två saker har tydliggjorts under coronakrisen. Den första är att regleringen av arbetsmarknaden har stor betydelse för samhällets förmåga att hantera kriser. Den andra är att arbetsrätten måste rustas för att i framtiden kunna hantera nya sociala problem, exempelvis pandemier. Vi behöver därför en ny och intensifierad diskussion om arbetsrättens utveckling i kölvattnet av Covid-19, skriver Niklas Selberg, forskare i arbetsrätt.