Ekonom: Arbetslösheten kan påverka lönerörelsen

Arbetslösheten ökar i årstakt, men backade något jämfört med augusti, visar färsk septemberstatistik från Statistiska centralbyrån (SCB). Utvecklingen är något bättre än väntat.