Ekonomisk insats bestämmer andel i gemensam båt

HD-dom: Det tidigare samboparets andelar i den gemensamma båten ska bestämmas utifrån respektive parts ekonomiska bidrag till inköpet. Av betydelse i bedömningen är att paret hade uppdelad ekonomi.

Rättsområde: Fordringsrätt, Äktenskapsrätt