Elektrikernas strejkvarsel engagerar tre medlare

Medlingsinstitutet har i dag, torsdag, utsett tre män som ska medla mellan Elektriska Installatörsorganisationen och Elektrikerförbundet.